ADEKO

ADEKO - rodinné domy na klíč, projekty: http://montovanedomy.com/

Úvodní stránka > Chci bydlet > Stavební povolení > Jaké doklady a stanoviska potřebujete pro územní řízení?

Jaké doklady a stanoviska potřebujete pro územní řízení?

Seznam dokladů a stanovisek vám sdělí příslušný stavební úřad. Vyplatí se tam zajít, protože může mít zapsány různé správce sítí včetně jejich adres a telefonních čísel. Nedá se tedy paušálně uvést konečný seznam.

Zpravidla se bude jednat o tyto dokumenty:


 

  • výpis z katastru nemovitostí
  • pokud stavíte na parcele jiného vlastníka, tak jeho souhlas
  • plná moc, pokud se stavebník v územním řízení nechá zastupovat
  • kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby
  • dokumentace stavby k územnímu řízení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
  • závazná stanoviska dotčených orgánů (ochrana vod, přírody, půdního fondu, lesa, ovzduší, památkové péče, atd.)
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby (elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace, atd...)
  • vyjádření účastníků řízení (obce, sousedů, atd..) pokud byly získány.


Adeko projekt s.r.o., Ul. 28. Října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory (ukázat na mapě)
tel./fax: 596 781 470, mobil: 608 415 129
e-mail: adeko(zavináč)adeko.cz, Kontaktní formulář, Tisk
stránky od www.diarek.cz